Úvodní stránka Územní plánování Územní studie Územní studie s celoměstským významem

Územní studie s celoměstským významem

Kontaktní informace

Ing. Jitka Hánová

Vedoucí Úseku územního plánování

tel. :+420 378 035 021
e-mail: hanovaj@plzen.euVýškové zónování, umisťování výškových staveb v Plzni  


Dokumentace Výškové zónování, umisťování výškových staveb v Plzni řeší možné umísťování vyšších objektů tzv. výškových staveb na území města zvlášť v kompaktním zastavěném víceméně stabilizovaném území. Jedná se především o atraktivní lokality v rámci centrální oblasti, ale někdy také v okrajových částech města s předměstskou strukturou a nízkopodlažní zástavbou. Cílem dokumentace bylo definovat základní výškové hladiny jednotlivých urbanistických celků na území města, vyhodnotit možnosti jejich případného navýšení včetně umístění výškových staveb a jiných dominant (komíny, stožáry, reklamní poutače apod.) v území. Součástí práce je rozbor a definice pojmu výšková stavba, výšková dominanta na území města Plzně a dalších souvisejících pojmů. Dokumentace se stala podkladem pro objektivní rozhodování o umístění výškových staveb na území města a pro zadávání podrobnějších dokumentací. Dále byl tento dokument podkladem při zpracování nového územního plánu.

Studie barevnosti fasád - Plzeň-Slovany


Zpracovaná Studie barevnosti fasád – Plzeň-Slovany, se stane vodítkem pro vlastníky domů v případě jejich zájmu o poradenství v dané věci. Sídliště Slovany v Plzni vznikalo převážně v 50. až 60. letech 20. století. V současné době zde stejně jako v jiných lokalitách probíhá rekonstrukce domů. Jedná se zejména o výměnu oken, opravu plochých střech a zateplování fasád včetně nových povrchových úprav, přičemž téměř všechny stavební úpravy jsou motivovány úsporami energií. U fasád převažuje řešení na individuální bázi po jedné nebo více sekcích často bez ohledu na původní koncepci domů jako součásti celku.

Soubory ke stažení