Koncepční dokumenty

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euKoncepční dokumenty jsou strategické dokumenty, které řeší konkrétní problematiku. Kladou důraz na analytickou a návrhovou část a na stanovení jednotlivých cílů. Implementační opatření zmiňují pouze rámcově. Ty jsou řešeny v samostatných prováděcích dokumentech.
Koncepce vycházejí z nadřazených politik (Strategický plán, Územní plán), jsou v souladu s ostatními koncepčními dokumenty, generely, standardy a územními studiemi a zároveň jsou podkladem pro záměry v území. Jedná se tedy o střednědobé až dlouhodobé plánování a jejich role je strategická, koordinační, regulační a iniciační.