Revitalizace centrální oblasti

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euHlavním cílem revitalizace je zvýšení počtu rezidentů trvale žijících v této části města, zejména vytvořením podmínek pro možnou novou zástavbu. Dokument navrhuje vizi centrální oblasti a koncepci její revitalizace za účelem navrácení „dobré adresy“ do středu města a zpříjemnění života všech obyvatel. Nedílnou součástí revitalizace je také návrh na zkvalitnění veřejných prostranstvích pro trávení volného času, usnadnění pohybu pěších uvnitř centrální oblasti zejména ve vztahu k navazujícímu okolí, k řekám a dále do krajiny a zklidnění automobilové dopravy.

Revitalizace centrální oblasti obsahuje čtyři části: analytickou, návrhovou, soupis plošných a jednotlivých opatření. Plošná opatření se zaměřují na problematiku, která je společná pro celou centrální oblast. Jednotlivá opatření se naopak týkají jen menších částí řešeného území a to jednotlivých lokalit, ulic nebo stavebních bloků. Dokument byl schválen usnesením Rady města Plzně č. 786 ze dne 30. 8. 2021.

Prohlédněte si podobu budoucí Plzně v naší interaktivní 3D aplikaci –zde konkrétní připravované projekty na dostavby budov nebo úpravu veřejných prostranství (aplikace zobrazuje stav platný k roku 2021):

Soubory ke stažení

CEN - komplet (88.02 MB)