ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 8 – Černice

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 8 – Černice

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euV jihovýchodní části Plzně je několik rozvojových území s různým funkčním využitím, avšak se společným řešením dopravy a sítí technické infrastruktury. Jedná se jednak o zastavitelné části lokality Nepomucká (2_15) a Písecká (2_19), pro které byl v roce 2010 zpracován společný návrh, studie Plzeň – Nepomucká. V územní studii jsou navrženy podmínky pro zástavbu a dopravní a technickou infrastrukturu. V části území, které leží při dálnici  na jihovýchodním okraji Černic (8_3 Černice cihelna, 8_10 Zóna Černice) a je určeno pro rozvoj výroby i obchodu, je územním plánem předepsáno zpracování nové územní studie. Ve studii bude navrženo posílení produkčního charakteru a obchodně-produkčního charakteru s důrazem na obchod a služby. Studie například upřesní trasy navržených vodovodních řadů Vodárenského souboru Ostrá Hůrka TV-2.

7192

Dokumenty ke stažení