ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 7 – Radčice

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 7 – Radčice

Kontaktní informace

Ing. arch. Zuzana Froňková

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 026
e-mail: fronkovaz@plzen.euÚzemní studie Plzeň-Radčice, Košutecká–Stromková řeší území, které je v územním plánu určeno pro bydlení a představuje jedinou rozvojovou plochu v této městské části. Územní studie vytváří komplexní návrh urbanistického řešení a stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro rodinné bydlení. Vzhledem k omezeným možnostem úprav stávajícího dopravního napojení rozvojové lokality přes zastavěné území obce je pro naplnění celé její kapacity zásadní zejména přímá vazba na západní městský okruh.

5022

Dokumenty ke stažení