ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 7 – Radčice

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 7 – Radčice

Kontaktní informace

Ing. arch. Zuzana Froňková

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 026
e-mail: fronkovaz@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice byla vypracována následující územní studie (více informací ke čtení a stažení níže):

  • Plzeň - Radčice, Košutecká-Stromková

Územní studie Plzeň-Radčice, Košutecká–Stromková řeší území, které je v územním plánu určeno pro bydlení a představuje jedinou rozvojovou plochu v této městské části. Územní studie vytváří komplexní návrh urbanistického řešení a stanovuje základní funkční a prostorové podmínky pro rodinné bydlení. Vzhledem k omezeným možnostem úprav stávajícího dopravního napojení rozvojové lokality přes zastavěné území obce je pro naplnění celé její kapacity zásadní zejména přímá vazba na západní městský okruh. Územní studie byla odsouhlasena Radou města Plzně č. u. 307 ze dne 26. 3. 2015. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

2370

Dokumenty ke stažení