ÚvodÚzemní plánováníÚzemní studieÚzemní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 10 – Lhota

Územní studie v lokalitě městského obvodu Plzeň 10 – Lhota

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Králová

ateliér urbanismu a architektury I

tel. :+420 378 035 030
e-mail: kralova@plzen.euPro lokalitu městského obvodu Plzeň 10 – Lhota byla vypracována následující územní studie (více informací ke čtení a stažení níže):

  • Na Dolíkách

Územní studie pro lokalitu Na Dolíkách stanovuje regulační podmínky, pro vznik kvalitní obytné čtvrti. Území navazuje na zastavěnou část obce a je zde možné situovat rodinné domy samostatně stojící a dvojdomy, vyloučena je zástavba řadovými domy. Koncepce řešení a návrh regulačních prvků vychází především z polohy území na okrajích zástavby Lhoty v kontaktu s lesem Mokřiny, charakteru okolní zástavby, a dále z jeho limit, tedy především trasy vzdušného vedení vysokého napětí a ochranného pásma lesa. Dokumentace je vložena do Evidence územně plánovací činnosti obcí vedené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

5570

Dokumenty ke stažení