Realizační plány

Kontaktní informace

Mgr. Jitka Karlová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 037
e-mail: karlova@plzen.euRealizační plán byl základním nástrojem implementace Programu rozvoje města Plzně pro období jednoho roku. Jeho účelem bylo soustředit a popsat rozvojové projekty, které budou realizovány v daném roce a umožnit tak efektivní řízení a kontrolu naplňování Programu. Realizační plány byly sestavovány na základě diskusí s nositeli projektů a následně byly schvalovány v orgánech města.

V září 2011 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 439 změnu implementace Programu rozvoje města Plzně. Na základě této změny byly projekty sledované v rámci Programu rozvoje města Plzně (realizačních plánech) zapracovány do dokumentu „Strategické záměry rozvoje města“. Tento dokument byl koncipován jako jeden z rámcových podkladů pro sestavování rozpočtu města a plně nahradil každoročně zpracovávaný Realizační plán Programu rozvoje města.

3263

Dokumenty ke stažení