REURIS

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euNárodní konference v rámci projektu REURIS

Dne 13. dubna 2011 proběhla v plzeňském Parkhotelu konference na téma Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru. Nejúspěšnější projektanti v oboru přiblížili posluchačům své zkušenosti z přípravy dokumentací, financování a realizací, které mají napomoci zpřístupnění vodních toků lidem a jejich zapojení do života měst. Důležité je také řešit současné revitalizace vodních toků i požadavky protipovodňové ochrany.

Toto setkání bylo tzv. národní konferencí pro města v České republice v rámci mezinárodního projektu REURIS. Jejím hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o problematice revitalizace vodních toků v urbanizovaném území.

Z plzeňských projektů se zájemci dozvěděli více o protipovodňovém průlehu na Božkovském ostrově, povodňovém parku na Úslavě, či Mlýnské strouze, která se stala Parkem roku 2010. Nechyběly ani příklady z ostatních měst České republiky.

Vedoucím partnerem projektu REURIS je Central Mining Institute Katowice, (PL), dalšími partnery jsou Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (CZ), město Katowice (PL), město Bydgoszcz (PL), město a univerzita Lipsko (DE), město Stuttgart (DE) a město Brno (CZ).

Projekt REURIS je zaměřen především na zpracování základních principů revitalizace řek a návrhy struktury rekreačních míst a jejich lokalizace. Přínosem je rovněž možnost sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni. Základní podmínkou projektu je vytváření místních partnerství, tedy zapojení orgánů ÚMO a města, veřejnosti a majitelů dotčených pozemků do přípravy dokumentací revitalizace řek.

Odkazy

Mezinárodní stránky projektu REURIS

Revitalizace nábřeží plzeňský řek

Revitalizace brněnské Staré Ponávky - REURIS v ČR

Program CENTRAL EUROPE

"Řeka ve městě - prostor pro život" - průvodce revitalizací řek ve městech

Úslava - prezentační skládačka

Mže - prezentační skládačka

Přehled dokumentací k plzeňským řekám zpracovaných v rámci projektu REURIS

E-book: Průvodce naučnou stezkou Údolím Radbuzy

E-book: Průvodce naučnou stezkou Údolím Mže a Berounky

E-book: Průvodce naučnou stezkou Údolím Úhlavy

E-book: Průvodce naučnou stezkou Údolím Úslavy

Otevření naučné stezky podél Úslavy: tisková zpráva z 13. 9. 2011

NEWSLETTERY
Newletter duben 2011 (PDF, 1,59 kB)   stáhnout
Newletter říjen 2010 (PDF, 1,92 kB)   stáhnout
Newsletter: duben 2010 (PDF, 914,03 kB)   stáhnout
Newsletter: listopad 2009 (PDF, 743,3 kB)   stáhnout
Newsletter: únor 2009 (PDF, 904,96 kB)   stáhnoutNÁRODNÍ KONFERENCE REURIS 13. DUBNA 2011
Náplň projektu REURIS – Ing. Eva Brejchová (PDF)   stáhnout
Náplň projektu REURIS v Plzni – Ing. Pavlína Červená (PDF)   stáhnout
Plzeňské řeky – Ing. Tomáš Havlíček, Ing. Olga Veselá z ATELIÉRU FONTES, s. r. o. (PDF)   stáhnout
Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území – Ing. Tomáš Havlíček, Ing. Olga Veselá z ATELIÉRU FONTES, s. r. o. (PDF)   stáhnout
Revitalizace vodních toků v Praze – dokončené a připravované akce – Ing. Jiří Karnecki (PDF)   stáhnout
Nové informace pro žadatele podpory 1.3.2 z OPŽP – metodický přístup pro navrhování úprav toků v zastavěných částech obcí – Ing. Mgr. Michal Pravec z MŽP ČR (PDF)   stáhnout
Intravilánové revitalizace dle katalogu přírodě blízkých protipovodňových opatření – Ing. Martin Sucharda z ŠINDLAR s.r.o. (PDF)   stáhnout
Zkušenosti s přípravou revitalizace Litovického potoka v Hostivici – Ing. Jiří Kučera (PDF)   stáhnout
Morfologicky přijatelná provedení koryt intravilánových vodních toků – Ing. Tomáš Just z AOPK ČR (PDF)   stáhnout
Projekt revitalizace území Rohanského ostrova, Manin a Libně v Praze – Ing. Alena Šimčíková z GREEN DESIGN (PDF)   stáhnout
Mlýnská strouha v Plzni – obnovení vodního prvku v centru města – Ing. Hana Hrdličková a Ing. Irena Tolarová ze SVSMP (PDF)   stáhnout
Mlýnská strouha v Plzni – obnovení vodního prvku v centru města – RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (PDF)   stáhnout
Revitalizace v urbanizovaném prostoru – obce v povodí Nežárky – Ing. Klára Čechová z VRV, a.s. (PDF)   stáhnout
Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře – Ing. Jan Leníček z VRV, a. s. (PDF)   stáhnoutODBORNÝ SEMINÁŘ 23. ÚNORA 2010
Základní informace o projektu REURIS (PDF, 2,63 kB)   stáhnout
Ing. Pavlína Červená (PDF, 14,86 kB)   stáhnout
Studie - Božkovský ostrov (PDF, 8,13 kB)   stáhnout
Ing. Tomáš Just (PDF, 18,15 kB)   stáhnout
Ing. Jiří Karnecki (PDF, 12,44 kB)   stáhnout
Ing. Martin Pytloun, RNDr. Jakub Horecký (PDF, 764,56 kB)   stáhnout
Ing. Michal Červenka (PDF, 5,62 kB)   stáhnout

Soubory ke stažení