EUROCITIES

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euDne 21. února 2008 byla Plzeň přijata Řídícím výborem EUROCITIES za nového člena sítě evropských měst, která vznikla v roce 1986. Zahrnuje více než 140 měst a jejím cílem je v rámci 6 fór (kulturní fórum, ekonomické fórum, fórum životního prostřední, fórum znalostní společnosti, fórum mobility a sociální fórum) a několika desítek pracovních skupin sdílet znalosti a zkušenosti, jako významný partner Evropské komise a dalších orgánů EU ovlivňovat tvorbu legislativy týkající se městské problematiky a zvyšovat povědomí veřejnosti o této oblasti. Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí a pracují ve velkých městech, ta se proto spojila, aby vzájemně sdílela poznatky a učila se z dobré praxe.

Plzeň se zařadila do sítě velkých evropských měst, po bok takových metropolí jako např. Londýn, Paříž, Madrid, Řím či Amsterdam. EUROCITIES sdružuje města nad 250 tisíc obyvatel. Kriterium tohoto minimálního počtu se porušuje pouze výjimečně za předpokladu, že menší město je svojí funkcí přirozeným a výrazným centrem regionu. Tak se tomu stalo v případě Plzně, která byla posouzena jako metropole celého Plzeňského kraje. 

Odkazy

EUROCITIES