City Visions Europe

Kontaktní informace

Ing. Stanislava Maronová MBA

vedoucí ekonomického úseku a koordinace stanovisek

tel. :+420 378 035 019
e-mail: maronova@plzen.euCílem projektu City Visions Europe bylo vyvolat veřejnou diskusi o budoucnosti čtyř evropských měst, která v letech 2013–2015 kandidují na titul Evropské hlavní město kultury, a to: Bordeaux (Francie), Košice (Slovensko), Mechelen (Belgie) a Plzeň (Česká republika). Organizátorem projektu se stal Berlage Institute z Rotterdamu. Za českou stranu bylo koordinátorem projektu Centrum pro středoevropskou architekturu v Praze (CCEA).
 
Vytvořit vize rozvoje čtyř sledovaných měst ve vztahu k vývoji evropského města – tak by se dal stručně shrnout cíl projektu. Každé město vybralo konkrétní lokalitu k řešení, pro kterou byly zpracovány čtyři architektonické návrhy. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zvolil pro účely tohoto projektu prostor podél Tyršovy ulice, která patří mezi nejvíce vytížené komunikace ve městě a tvoří bariéru mezi historickým jádrem města a navazujícím územím. Ve vymezeném území se připravují k realizaci některé projekty spojené s kandidaturou města na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Jedná se například o projekt nového divadla v Jízdecké ulici nebo Sportovně–relaxační centrum Štruncovy sady, které by v budoucnu mělo sloužit jako území pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity.
 
Architektonické týmy, které se na řešení tohoto tématu podílely, vybral Berlage Institute a staly se jimi: Atelier RAUMBŰRO (Švýcarsko), Atelier L´AUC (Francie), Atelier JDVA (Belgie) a Atelier RKAW (Česká republika).
 
V rámci projektu se uskutečnily v jednotlivých městech workshopy, při kterých si členové architektonických ateliérů vyměňovali zkušenosti s domácími a zahraničními odborníky, politiky a obyvateli měst.

Odkazy

Stránky českého koordinátora projektu Centre for Central European Architecture (CCEA)

Berlage Institute – stránky organizátora projektu