Hist.Urban

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.eu– Rámcový plán rozvoje centrální oblasti města Plzně
– Historická stezka v centru města Plzně
Hist.Urban = „Revitalizace historických měst jako způsob podpory udržitelného rozvoje“

Vylidňování měst, málo zelených ploch, automobilová doprava a nedostatek parkovacích míst v centru města – to jsou problémy, které zdaleka netrápí jen Plzeň. Proto je tato problematika základním tématem projektu Hist.Urban (Integrated Revitalization of Historical Towns to Promote a Polycentric and Sustainable Development). Jedná se o společný projekt měst a institucí z Německa, Rakouska, Řecka, Itálie, Polska, Maďarska, Rumunska a Moldávie.

Příprava projektu byla dlouhodobou záležitostí. V první polovině roku 2005 byla Plzeň kontaktována vedoucím partnerem projektu Hist.Urban, kterým je Německá asociace pro bydlení a prostorové plánování z Berlína, a byla požádána o aktivní účast v projektu. Na základě žádosti podané v rámci čtvrté výzvy iniciativy Interreg IIIB se podařilo získat finanční podporu na realizaci projektu.

Každý projektový partner bude pracovat na své části projektu a ve stanovených periodách bude podávat zprávu o jeho průběhu vedoucímu partnerovi. Zkušenosti s realizací národních částí projektů si budou projektoví partneři navzájem předávat na konferencích, akademiích či workshopech.

První setkání projektových partnerů se uskutečnilo v Plzni 6. a 7. června 2006. Představitelé veřejných i soukromých institucí hovořili o plánování a řízení revitalizačních procesů, jejich integraci a implementaci, socio-ekonomických, urbanistických a ekologických aspektech revitalizace v historických městech.

V listopadu 2006 se konalo druhé setkání účastníků projektu v Regensburgu. Hlavním tématem bylo oživení historických center měst. Projektoví partneři zde měli možnost výměny prvních zkušeností s průběhem projektu a dále i aktivní spolupráce při hledání řešení v nadnárodních problémech. Zároveň byly při tématických exkurzích představeny již realizované projekty z oblasti bydlení a kultury v historických jádrech měst, které se setkaly s velkým ohlasem u všech projektových partnerů.

Projekt Hist. Urban probíhá v letech 2006–2008. Jediným českým partnerem v projektu je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Celkový rozpočet české části projektu je 65 750 EUR (cca 1 885 000 Kč) z toho 75 % (49 312,5 EUR) bude hrazeno z již zmiňovaného Evropského fondu regionálního rozvoje. Ze Státního rozpočtu České republiky se podařilo pro tento projekt získat částku ve výši 235 632 Kč, tedy 12,5 % z celkového rozpočtu projektu.

Projektovými partnery jsou veřejné i soukromé instituce z různých zemí území CADSES a dále z Moldávie a Rumunska.
Německo: German Association for Housing (vedoucí partner); Institute for regional Development and Struktural Planning města Kaufbeuren, Wismar; Regensburg; Rakousko: Salzburg Research Lt.; město Graz; Řecko: Xanthi chamber of commerce and Industry; Itálie: Sviluppo Marche; města Faenza, Verona, Teramo; Polsko: města Sopot a Sanok; Česká republika: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně; Maďarsko: Centrum pro regionální studie maďarské akademie věd; Rumunsko: města Arad a Oradea; Moldávie: Plai Resurse


Rámcový plán rozvoje centrální oblasti města Plzně
Projekt Hist.Urban se skládá ze dvou částí. Stěžejním projektem, který by měl být z jeho rozpočtu financován, je Rámcový plán centrální oblasti města Plzně. Druhou částí projektu Hist.Urban je Historická stezka, která se dočkala částečné realizace v podobě mapy v létě 2007.

Hlavním úkolem rámcového plánu je vytvoření komplexního návrhu pro udržitelný rozvoj historického jádra města (za účelem zlepšení podmínek pro bydlení, turismus, v dopravě ad.). Pro první úvahy bylo třeba analyzovat současný stav a potřeby území, zamýšlet se nad skutečnými problémy centrální oblasti Plzně, definovat pilotní projekt a jeho způsob realizace. Nelze opomenout také obraz Plzně v tuzemských a zahraničních informačních zdrojích a průzkum veřejného mínění, jehož výsledky jsou v rámcovém plánu respektovány. Důležitá je v projektech týkajících se všeobecně rozvoje města i úloha médií. Pokud se podaří naplnit cíle projektu a sdílet tento názor s médii, může být výsledkem realizace nejen větší oblíbenost centrální oblasti města turisty, ale i samotnými obyvateli. Rámcový plán centrální oblasti města Plzně částečně navazuje na Program rozvoje města Plzně, v němž byla definována řada pilotních projektů, které do budoucna mají zlepšit situaci na území města Plzně.

Centrální oblast města má reálně řadu problémů. Nepatří k nim pouze všeobecně známé parkování, ale např. i zástavba proluk. Také pěší zóny by do budoucna měly být rozšířeny i do dalších ulic, což také úzce souvisí s úpravou veřejných prostor. Projekt se snaží hledat řešení těchto slabin.

Nejen nad Rámcovým plánem rozvoje centrální oblasti města Plzně, ale i nad dalšími snahami projektových partnerů Hist.Urban dochází k setkávání partnerů. Ti si na pravidelných konferencích a akademiích vyměňují zkušenosti s průběhem vlastních projektů. Přestože každý subjekt, který se Hist.Urbanu účastní, působí v jiných podmínkách, jsou výsledkem nové nápady na řešení situací, které mnohdy musí být kompromisem.


Historická stezka
„Co byste neměli minout, abyste mohli říct, že jste viděli historickou Plzeň“, tak zní základní slogan projektu historické stezky v centru města. Počátkem roku 2007 začala probíhat jednání expertní skupiny složené ze zástupců památkových institucí, odboru propagace a marketingu, plzeňského pivovaru a dalších. Ze setkání vyplynulo, které objekty budou do trasy zahrnuty a jak bude stezka značena. Záměr počítá také s novou mapou ve třech jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina). Mapa doplněná kresbami objektů představuje trasu základní, ale i něco pro náročnější návštěvníky. K dispozici je totiž také linie doplňková, která základní obohacuje. Do budoucna by měla být historická stezka označena také přímo v terénu pomocí kovových „špendlíků“, které jsou společným tématem pro mapu i fyzické značení. Začátek stezky se nachází na náměstí Republiky u budovy radnice, kam se na konci stezka také vrací. Na zpracování mapy spolupracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s Ústavem umění a designu ZČU v Plzni.

Odkazywww.histurban.net

Soubory ke stažení

Fotogalerie