Lhasa

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euLHASA (Large Housing Areas Stabilisation Action) je společný projekt měst a institucí z Německa, Polska, Itálie, Maďarska, Slovenska a České republiky, který byl zahájen v roce 2003 a skončil v březnu roku 2006. Na projekt poskytla finanční podporu Evropská unie v rámci iniciativy Interreg IIIB. Tato iniciativa je zaměřena na spolupráci partnerů z více zemí EU, kteří společně realizují projekt tak, že každý partner řeší svoji vlastní část a společně pak vytvářejí nadnárodní prvky projektu. Nejedná se o projekty investičního charakteru, ale o zajištění strategických dokumentů a studií.

Jediným českým partnerem v projektu LHASA byl Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Na modelovém příkladu sídliště Vinice jsme získali zkušenosti s tzv. rámcovým plánováním běžně užívaným v Německu. To spojuje urbanisticko-architektonický aspekt revitalizace sídlišť s plánováním v oblasti sociální a ekonomické.

Nejdůležitějším výstupem projektu LHASA pro město Plzeň bylo vypracování architektonicko-urbanistických studií pro dvě části parku na Vinících (část A – Vinice a část B – Na Chmelnicích). Při jejich tvorbě byl uplatněn princip partnerství s obyvateli sídliště. Pod názvem Zelená pro Vinice organizovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy setkání s obyvateli, ankety a diskuse se zpracovateli studií. Na celý projekt získal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 22 500,-- €, tedy 75 % z rozpočtu projektu.Partneři
  • Německo: městský okres Marzahn - Hellesdorf – Berlín (vedoucí partner), Realitní a projektová společnost – Berlín, město Lipsko, Německá asociace pro bydlení, urbanismus a prostorové plánování.
  • Itálie: město Benátky
  • Maďarsko: Místní úřad XV. okrsku, Budapešť
  • Polsko: Stavební bytové družstvo Praga – Varšava, Městská radnice Tychy
  • Slovensko: Centrum pro komunitní práci – Bánská Bystrica
  • Česká republika: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Odkazy


Regenerace sídlišť

Fotogalerie