Europan 8

Kontaktní informace

firma EUROPAN 8 – CZ

Mikulandská 6 110 00 PRAHA 1

tel. :+420 224 931 550
e-mail: europan.cz@volny.czEUROPAN je prestižní soutěží mladých architektů z celé Evropy, kteří řeší přestavbová místa v jednotlivých městech. Jejím cílem je pomáhat architektům do 40 let rozvíjet a představit novátorské ideje.

Pro osmé pokračování soutěže probíhající v letech 2004 až 2006 navrhla Plzeň k řešení areál dopravních podniků v Cukrovarské ulici. V souladu se zadáním soutěže všichni soutěžící navrhli bytové domy v západní části území a plochy pro volný čas ve východní části u řeky Radbuzy. Vítězný návrh španělského týmu (Rafa Mira, Javier Matoses, Javier Molinero, María Oliver, Marcos Sangüesa) řeší bytové domy v řádkové struktuře, která není pro Plzeň typická. Domy jsou řešeny jako „zelené“ využívající přirozenou cirkulaci vzduchu a zeleň pro „osvěžení“ vzduchu. Projekt zároveň navrhuje zachování dvou stávajících opravárenských hal pro společenské funkce.

Zastupitelstvo města Plzně rozhodlo v červnu 2006 o pokračování spolupráce s vítězným týmem na zpracování podrobnější dokumentace.

EUROPAN je evropská nevládní federace organizující architektonicko-urbanistické soutěže. Za průběh soutěže na konkrétním území odpovídají národní komité. EUROPAN CZ se stal v roce 1999 členem federace, čímž dosáhl okamžité integrace českých architektů do evropských aktivit. Prezidentem českého EUROPANU byl v té době doc. Ing. arch. Milan Hon. Soutěž EUROPAN 8 CZ probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

EUROPAN CZ 8 v datech
26.08.2004: Zastupitelstvo města Plzně rozhodlo svým usnesením č. 442 o zapojení města Plzně do mezinárodní soutěže EUROPAN 8

leden 2005: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval prezentační dokumentaci místa, která byla předána vědecké radě soutěže EUROPAN sídlící v Paříži. Dokumentace byla zpřístupněna na internetových stránkách soutěže jako nabídka pro soutěžní týmy z celé Evropy. Zájemcům o plzeňskou lokalitu byla po zaplacení manipulačního poplatku zpřístupněna podrobnější dokumentace, a to na internetových stránkách EUROPAN na základě hesla a kódu vydávaného vědeckou radou. Podrobná dokumentace obsahovala všechny podklady specifikované vědeckou radou pro zpracování soutěžního návrhu.

07.03.2005: oficiální vyhlášení soutěže

08.03.2005: národní vyhlášení soutěže na tiskové konferenci v Praze

30.09.2005: bylo odevzdáno 24 návrhů pro řešení lokality

při prvním jednání národní poroty jmenované národním komité EUROPANU byly vybrány 4 návrhy pro ohodnocení

13.01. až 14.01.2006: se jednalo o těchto návrzích na fóru měst a porot v portugalském městě Sintra; zástupci města Plzně se kromě debat o návrzích zúčastnili i odborných diskusí o soutěži a urbanistické tvorbě

leden 2006: sešla se národní porota ke konečnému hodnocení projektů vybraných při prvním zasedání a rozhodla o vítězi, kterým se stal španělský tým ve složení: Rafa Mira, Javier Matoses, Javier Molinero, María Oliver, Marcos Sangüesa

červen 2006 – Zastupitelstvo města Plzně schválilo využití vítězného návrhu pro zpracování podrobnější dokumentace, její zpracování však zatím nebylo zahájeno

19. až 29. září 2006: ve výstavních prostorách plzeňské kavárny Vídeňka se uskutečnila výstavy návrhů, které se ucházely o přízeň porotců v případě přestavby plzeňské lokality v Cukrovarské ulici

Odkazy

Novinky Europan - CZ

Fotogalerie