Vizuální smog

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euVizuální smog je vžitý název pro přehnanou a přebujelou reklamu obklopující nás v českých městech. Podobně jako vzdušný smog, který dusí město a brání lidem volně dýchat, ten vizuální brání městu se kvalitně rozvíjet a ovlivňuje kvalitu života v něm.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně proto vypracoval po vzoru ostatních českých měst Manuál označování provozoven a Manuál reklamy ve veřejném prostoru, které si kladou za cíl nežádoucímu reklamnímu zamoření předcházet.
Tyto dokumenty jsou zaváděny pro Centrální oblast Plzně s ambicí rozšířit je i do ostatních městských částí.

Manuály nemají být nástrojem restrikcí, ale naopak podanou rukou a návodem. Manuály radí majitelům firem, jak přehledně a efektivně označovat své provozovny. Zároveň pomáhají zorientovat se v příslušné legislativě a slouží úředníkům jako podklad pro rozhodování v daném území.

Reklama je fenomén, který dnes do veřejného prostoru neodmyslitelně patří. V každém případě by ale měla mít vizuálně a obsahově kultivovanou formu a měla by odpovídat prostředí, ve kterém se nachází. V našich manuálech se dozvíte, jak na to.

Rada města Plzně schválila 26.10.2020.  Manuál označování provozoven, Manuál reklamy ve veřejném prostoru a Plán regulace vizuálního smogu

Není nám jedno, v jakém městě žijeme.
Pojďme to společně zlepšit!

6480

Dokumenty ke stažení