Návrhová část

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euStrategický plán města Plzně byl v červnu 2018 schválen v Zastupitelstvu města Plzně. Jeho finální verzi naleznete zde.

Prohlášení dle zákona §10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ke  koncepci "Strategický plán města Plzně" naleznete v dokumentech ke stažení.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          V úterý 29. května 2018 uspořádal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně setkání s veřejností ke vznikajícímu Strategickému plánu města Plzně. Několik desítek občanů využilo možnost říci svoje návrhy na konkrétní projekty, kterými by chtělo naplňování připravovaného plánu zahájit, nebo na které by se dle nich nemělo zapomenout. Získané tipy reflektovaly potřeby a pohledy obyvatel na budoucnost města.

 S obsahem návrhové části se můžete stručně a přehledně seznámit prostřednictvím informačního materiálu.

V průběhu října 2017 se plzeňská veřejnost mohla znovu zapojit do přípravy Strategického plánu města Plzně. Veřejného hlasování při přípravě návrhové části se zúčastnilo na 90 odborníků a 400 obyvatel. V online formuláři lidé hodnotili 51 navržených aktivit pro další rozvoj města. Odborníci i široká veřejnost za priority pro následující roky společně označili

  • zlepšování využití veřejných prostranství,
  • regenerace sídlišť,
  • zapojování obyvatel do fungování města,
  • dostavění městského okruhu a dalších komunikací,
  • kultivovanost oblasti Americká – Sirková v centru města,
  • propojování vzdělávání s praxí,
  • zvyšování kapacity sítě sociálních služeb.

Při hlasování lidé vnímali jako klíčová především témata, která se dotýkají jejich každodenního života. Celkové výsledky hodnocení veřejnosti se v zásadních oblastech shodovaly s odborníky. Vzešel tak seznam aktivit, které vnímají jako klíčové pro Plzeň všichni společně. Výsledky hlasování budou zohledněny při dokončování návrhové části strategického plánu, které probíhá v těchto dnech. Vzniklý dokument bude následně předložen k projednání v jednotlivých městských obvodech a orgánech města Plzně.

26. září 2017 proběhl workshop s odbornou veřejností, kterého se zúčastnilo více než 50 odborníků z různých oblastí. Na tomto workshopu proběhla u kulatých stolů diskuze o návrhové části Strategického plánu města Plzně.

 

V březnu 2017 proběhla jednání s představiteli jednotlivých městských obvodů o způsobu zapojení jejich občanů do přípravy strategického plánu. Na základě domluvy proběhlo od dubna do června 2017 celkem 12 projednání s veřejností (na MO Plzeň 3 proběhla jednání pro střed města, Bory a Skvrňany). Těchto jednání se zúčastnilo cca 180 občanů (vč. zástupců městských obvodů).

Na všech setkáních byly občanům krátce přestaveny stanovené strategické cíle a návrhy opatření, které vzešly z jednání odborných pracovních skupin. Poté probíhala otevřená diskuze formou pracovních stolů na různá témata života ve městě. Občané se mohli vyjádřit jak k rozvoji celého města, tak i k rozvoji obvodu, ve kterém žijí.

 

 Více než třicet odborníků a politiků včetně plzeňského primátora diskutovalo ve středu 25. ledna 2017 o nové vizi města Plzně. Diskuze měla ukázat, v čem by měla být Plzeň za víc než patnáct let výjimečná.

 V dubnu 2016 byla usnesením č. 420 jmenována Řídící a Koordinační skupina ke Strategickému plánu města Plzně.

 

1515

Dokumenty ke stažení

Odkazy

Tisková zpráva z 12. 5. 2017: Setkání k jednomu z nejdůležitějších dokumentů Plzně vstupují do druhé poloviny

Tisková zpráva z 11. 4. 2017: Přijďte společně s námi tvořit ještě lepší Plzeň