Návrhová část

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euKrajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí vydal Stanovisko podle §10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce "Strategický plán města Plzně". Stanovisko naleznete zde.

Veřejné projednání na toto téma se uskutečnilo dne 4. dubna 2018 od 16:00 hod. ve Sněmovním sále plzeňské radnice. Zápis z tohoto jednání naleznete v dokumentech ke stažení.

V současné době se návrhová část Strategického plánu města Plzně dokončuje a v první polovině roku 2018 se předpokládá její projednání v jednotlivých městských obvodech a orgánech města Plzně. S obsahem návrhové části se můžete stručně a přehledně seznámit již dnes prostřednictvím informačního materiálu.

V průběhu října 2017 se plzeňská veřejnost mohla znovu zapojit do přípravy Strategického plánu města Plzně. Veřejného hlasování při přípravě návrhové části se zúčastnilo na 90 odborníků a 400 obyvatel. V online formuláři lidé hodnotili 51 navržených aktivit pro další rozvoj města. Odborníci i široká veřejnost za priority pro následující roky společně označili

  • zlepšování využití veřejných prostranství,
  • regenerace sídlišť,
  • zapojování obyvatel do fungování města,
  • dostavění městského okruhu a dalších komunikací,
  • kultivovanost oblasti Americká – Sirková v centru města,
  • propojování vzdělávání s praxí,
  • zvyšování kapacity sítě sociálních služeb.
Při hlasování lidé vnímali jako klíčová především témata, která se dotýkají jejich každodenního života. Celkové výsledky hodnocení veřejnosti se v zásadních oblastech shodovaly s odborníky. Vzešel tak seznam aktivit, které vnímají jako klíčové pro Plzeň všichni společně. Výsledky hlasování budou zohledněny při dokončování návrhové části strategického plánu, které probíhá v těchto dnech.

26. září 2017 proběhl workshop s odbornou veřejností, kterého se zúčastnilo více než 50 odborníků z různých oblastí. Na tomto workshopu proběhla u kulatých stolů diskuze o návrhové části Strategického plánu města Plzně.

 

V březnu 2017 proběhla jednání s představiteli jednotlivých městských obvodů o způsobu zapojení jejich občanů do přípravy strategického plánu. Na základě domluvy proběhlo od dubna do června 2017 celkem 12 projednání s veřejností (na MO Plzeň 3 proběhla jednání pro střed města, Bory a Skvrňany). Těchto jednání se zúčastnilo cca 180 občanů (vč. zástupců městských obvodů).

Na všech setkáních byly občanům krátce přestaveny stanovené strategické cíle a návrhy opatření, které vzešly z jednání odborných pracovních skupin. Poté probíhala otevřená diskuze formou pracovních stolů na různá témata života ve městě. Občané se mohli vyjádřit jak k rozvoji celého města tak i k rozvoji obvodu, ve kterém žijí.

 

Více než třicet odborníků a politiků včetně plzeňského primátora diskutovalo ve středu 25. ledna 2017 o nové vizi města Plzně. Ta má ukázat, v čem by měla být Plzeň za víc než patnáct let výjimečná.

 

 

 

 

 

0220

Dokumenty ke stažení

Odkazy

Tisková zpráva z 12. 5. 2017: Setkání k jednomu z nejdůležitějších dokumentů Plzně vstupují do druhé poloviny

Tisková zpráva z 11. 4. 2017: Přijďte společně s námi tvořit ještě lepší Plzeň