Návrhová část

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euNávrhová část bude zpracována po dokončení analytické části strategického plánu.

0211