Analytická část

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euHLAVNÍ POZITIVA A PROBLÉMY

CELKOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA MĚSTA PLZNĚ

Tematické analýzy jsou ke stažení zde:

• Doprava

• Hospodářský rozvoj a podnikatelské prostředí

• Marketing města a cestovní ruch

• Občanská vybavenost

• Obyvatelstvo a bydlení

• Rozpočet a financování

• Technická infrastruktura

Územní rozvoj

• Životní prostředí

Seznam zdrojů, ze kterých bylo čerpáno při zpracování Analytické části Strategického plánu města Plzně, naleznete v dokumentech ke stažení.

 

 

1142

Dokumenty ke stažení