Analytická část

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euHLAVNÍ POZITIVA A PROBLÉMY

CELKOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA MĚSTA PLZNĚ

V měsíci březnu a dubnu proběhly workshopy k tematickým analýzám, kterých se celkem zúčastnilo více než 150 lidí z různých organizací a oborů. 

Tematické analýzy jsou ke stažení zde:

• Doprava

• Hospodářský rozvoj a podnikatelské prostředí

• Marketing města a cestovní ruch

• Občanská vybavenost

• Obyvatelstvo a bydlení

• Rozpočet a financování

• Technická infrastruktura

Územní rozvoj

• Životní prostředí

Seznam zdrojů, ze kterých bylo čerpáno při zpracování Analytické části Strategického plánu města Plzně, naleznete v dokumentech ke stažení.

Prezentace z jednotlivých workshopů naleznete v dokumentech ke stažení.

Souhrnná prezentace pro všechny workshopy k tematickým analýzám - strategický plán 

 

 

6164

Dokumenty ke stažení