Akční plán

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euPlzeň má vybrány zásadní projekty pro rok 2021, na nichž bude pracovat a které mají přispět k rozvoji města. Mezi projekty jsou například úpravy parků a vnitrobloků, rekonstrukce objektů, silnic, sportovišť, výstavby parkovacích domů, cyklostezek, stavby lávek, odkanalizování lokalit, ale i projekty na vzdělávání učitelů, dovybavení škol, instalace bezpečných stojanů na kola, zajištění dopravních asistentů a další.

Zároveň již proběhlo vyhodnocení prvního akčního plánu na rok 2019, toho vyhodnocení naleznete zde.

Akční plán na rok 2021 naleznete zde

Akční plán na rok 2020 naleznete zde.

Akční plán na rok 2019 naleznete zde.

2432