Akční plán

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.eu



Plzeň má vybrány zásadní projekty pro letošní rok, na nichž bude pracovat a které mají přispět k rozvoji města. Mezi projekty jsou například úpravy parků a vnitrobloků, rekonstrukce objektů, silnic, sportovišť, výstavby parkovacích domů, cyklostezek, stavby lávek, odkanalizování lokalit, ale i projekty na vzdělávání učitelů, dovybavení škol, instalace bezpečných stojanů na kola, zajištění dopravních asistentů a další.

Akční plán na rok 2020 naleznete zde.

Akční plán na rok 2019 naleznete zde.

5532