Akční plán

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euV první čtvrtině roku 2021 proběhlo zpracování dokumentu "Vyhodnocení akčního plánu na rok 2020". Toto vyhodnocení je jedním z podkladů pro přípravu Akčního plánu na rok 2022. Zásadní vliv na rozpočet města a tím i na přípravu a realizaci některých projektů uvedených v akčním plánu nejen na rok 2002 měla pandemie COVID-19 a s tím spojená vyhlášená vládní opatření. Z tohoto důvodu došlo u některých projektů k prodloužení, přerušení nebo přesunutí přípravy či realizace na pozdější dobu. Toto vyhodnocení naleznete zde

Plzeň má vybrány zásadní projekty pro rok 2021, na nichž bude pracovat a které mají přispět k rozvoji města. Mezi projekty jsou například úpravy parků a vnitrobloků, rekonstrukce objektů, silnic, sportovišť, výstavby parkovacích domů, cyklostezek, stavby lávek, odkanalizování lokalit, ale i projekty na vzdělávání učitelů, dovybavení škol, instalace bezpečných stojanů na kola, zajištění dopravních asistentů a další.

Zároveň již proběhlo vyhodnocení prvního akčního plánu na rok 2019, toho vyhodnocení naleznete zde.

Akční plán na rok 2021 naleznete zde

Akční plán na rok 2020 naleznete zde.

Akční plán na rok 2019 naleznete zde.

7583