ÚvodRozvoj městaProgram rozvoje města Plzně

Program rozvoje města Plzně

Kontaktní informace

Mgr. Jitka Karlová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 037
e-mail: karlova@plzen.euProgram rozvoje města Plzně je základním strategickým dokumentem města a je důležitým nástrojem pro rozhodování městské správy. Program informuje o rozvojových cílech města a způsobech jejich dosažení.

V říjnu 2013 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 515 dokument „Program rozvoje města Plzně - aktualizace“. Tato aktualizace navrhla novou zjednodušenou strukturu dokumentu. Byl snížen počet Prioritních oblastí a Cílů a byly vytvořeny tzv. „Podporované aktivity“.

Program zakládá ve městě dlouhodobý proces strategického plánování. Je to dokument otevřený, průběžně aktualizovaný podle měnících se vnějších i vnitřních podmínek města.

Každoročně se zpracovávají zprávy o plnění Programu rozvoje města Plzně za daný rok. 

6311

Odkazy

Nový Strategický plán města Plzně

Vyplňte do 18. září dotazník a pomozte tak rozvoji města

Tisková zpráva z 31. 8. 2015: Zapojte se svým názorem a zkušenostmi do přípravy nové strategie města

Program rozvoje města Plzně – aktualizace

Změna implementace Programu rozvoje města Plzně od září 2011