ÚvodRozvoj městaProbíhající projektyRevitalizace údolí Vejprnického potoka

Revitalizace údolí Vejprnického potoka

Kontaktní informace

Mgr. Kristýna Zýková

ateliér životního prostředí

tel. :
e-mail: zykova@plzen.euÚtvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 připravuje projekt revitalizace údolí Vejprnického potoka.

Cílem projektu je připravit návrhy na úpravy údolí Vejprnického potoka tak, aby zde byl život co nejpříjemnější pro všechny skupiny obyvatel. Proto potřebujeme znát i Váš názor a požadavky na tento prostor.

Z toho důvodu proběhlo v měsících listopadu a prosinci 2018 dotazování mezi občany Skvrňan, Slovanského údolí, Zátiší a přilehlého okolí dotazníkové šetření, ve kterém jsme chtěli zjistit, jak by mělo prostranství v údolí Vejprnického potoka vypadat dle názoru místních obyvatel. Elektronická verze dotazníku je k dispozici k nahlédnutí zde.

Zájem vyjádřit svůj názor k této lokalitě byl značný a během 4 týdenního dotazování bylo mezi občany vybráno celkem 484 vyplněných dotazníků. V současné době probíhá vyhodnocení došlých odpovědí, které bude následně sloužit jako důležitý zdroj informací pro přípravu architektonicko-krajinářské studie. S výsledky dotazníkového šetření se zde budete moci blíže seznámit po jeho vyhodnocení začátkem roku 2019.


Zpracovaný návrh revitalizace bude veřejně představen v průběhu února-března 2019.

Řešené území:

9545