ÚvodRozvoj městaProbíhající projektyKarla Steinera – veřejné prostranství

Karla Steinera – veřejné prostranství

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

ateliér urbanismu a architektury I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euDotazník

k revitalizaci veřejného prostranství v ulici Karla Steinera

Dne 14. 5. 2019 proběhlo setkání pracovníků ÚKR MP s veřejností v prostorách vestibulu městské knihovny, která se nachází v bezprostřední blízkosti u veřejného prostranství.

Občané dostali během společného jednání prostor, aby na mapě vyznačili místa v rámci prostranství v ulici Karla Steinera, která jsou pro ně příjemná, kde se necítí dobře a také mohli označit, která místa by bylo potřeba změnit co nejdříve. Připraven byl také katalog možných variant řešení povrchů, zábavných prvků, mobiliáře pro odpočinek či různých typů vodních prvků. Lidé tak mohli na konkrétních příkladech vybrat, které řešení by jim nejvíce vyhovovalo. Zároveň také dostali prostor vyjádřit svá další přání a připomínky. V závěru průzkumu byli obyvatelé seznámeni s návrhem revitalizace prostoru, který vychází z projektu regenerace sídliště Skvrňany. K tomuto návrhu bylo opět možné se vyjádřit.

Veřejný prostor v ulici Karla Steinera

Setkání se účastnilo několik desítek místních, kteří ochotně sdělili své názory a požadavky k řešení veřejného prostoru v ulici Karla Steinera. Z jejich odpovědí jsme vytvořili seznam základních poznatků, které bychom dále rádi konzultovali s veřejností. Z tohoto důvodu jsme vytvořili online dotazník, který najdete zde a ve kterém se můžete vyjádřit k tomu, jak by měl tento prostor po revitalizaci vypadat. Získané informace budou sloužit jako podklad pro zadání zpracování návrhu revitalizace, který bude opět konzultován s veřejností.

Vyplnit dotazník!

 

 

Obyvatelé se mohli vyjádřit k současnému stavu veřejného prostranství.

Dostali prostor pro své vlastní nápady a návrhy.

Občané se mohli vyjádřit k návrhu revitalizace vycházejícího z projektu regenerace sídlišť.

 

 

 

2304