ÚvodRozvoj městaPocitová mapa

Pocitová mapa

Kontaktní informace

Ing. Markéta Dvořáková

ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 038
e-mail: dvorakovamar@plzen.euKam rádi v Plzni chodíte, kam byste vzali návštěvu, kde byste chtěli bydlet, ale i kde se cítíte nepříjemně a které místo potřebuje změnu? My už to víme!

V průběhu května a června letošního roku měli obyvatelé a návštěvníci Plzně možnost vyjádřit se pomocí online dotazníku na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, jaké místo se jim v krajské metropoli líbí či nelíbí, kde by chtěli bydlet, kam by vzali návštěvu, nebo jaké místo potřebuje změnu. Zároveň měli obyvatelé i návštěvníci města Plzně možnost potkat pracovníky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně přímo v terénu, a to na celkem šesti vybraných kulturních či sportovních akcích, kde byli dotazováni, jak jsou v Plzni spokojeni.

V terénu se zapojilo více než 800 lidí. Zájem projevili nejen samotní obyvatelé, ale též ti, kteří Plzeň dobře znají. Byly zaznamenány kladné odezvy i od cizinců, kteří v Plzni žijí a mají ji rádi. Ve webové aplikaci, kde se vyjádřilo přes 2 000 respondentů, bylo možné navíc přidat ke každému bodu komentář. Lidé tedy mohli například upřesnit, proč se jim dané místo líbí, nebo naopak nelíbí.

A jak lidé hodnotili?
Lidé se hodnocení města zhostili zodpovědně. Na webové aplikaci je možné zhlédnout věcné komentáře k mnoha hodnoceným místům. Také při osobních setkáních lidé s pracovníky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně hovořili velmi otevřeně a poskytli mnoho cenných podnětů. Není překvapením, že nejraději lidé navštěvují centrum města – četné pozitivní hodnocení získal sadový okruh, Mlýnská strouha nebo pivovar. Lidé rovněž velmi kladně hodnotili plzeňskou zoologickou zahradu. Oblíbené je i okolí Velkého Boleveckého rybníka nebo nábřeží řeky Radbuzy. Na druhou stranu je zajímavé pozitivní hodnocení lokálních, méně navštěvovaných míst, která poukazují na spokojené obyvatele. Potvrzuje to i vyjádření respondentů na otázku, kde by chtěli bydlet – ačkoli najdete místa, která jsou pro bydlení velmi atraktivní, jako např. čtvrť Bezovka, mnoho obyvatel umístilo svůj špendlík právě tam, kde sami bydlí.

Průzkum ukázal, že i ta nejoblíbenější místa mohou zároveň evokovat nepříjemné pocity. V historickém centru města se potvrdilo, jak je nezbytná nejen péče a údržba nejnavštěvovanější části města, ale mnohem důležitější je pro respondenty pocit bezpečí. Z tohoto důvodu bylo negativně hodnoceno širší centrum města, zejména lokality při ulicích Tylova a Husova nebo část čtvrti Petrohrad v okolí ulic Božkovská a Úslavská.

Právě celková spokojenost s městem je asi největším překvapením průzkumu. Toto potvrzuje i fakt, že téměř třetina dotazovaných nezodpověděla, kde se cítí nepříjemně nebo které místo by chtěli změnit. Jak terénní šetření, tak webový dotazník ukazují, že lidé oceňovali nejen centrum města, ale oblíbili si i kvalitní zázemí příměstské krajiny a odpočinková místa podél řek, např. plovárnu v Hradišti, původní Městskou plovárnu, Božkovský ostrov či Lobezská jezírka.

Pokud Vás zajímá, jak dopadlo celkové hodnocení, můžete se s Pocitovou mapou Plzně seznámit on-line na http://www.pocitovemapy.cz/plzen-2017/nahled .
Výsledky průzkumů budou podkladem při zpracování strategického plánu a podrobnějších dokumentací ke konkrétním lokalitám ve městě.

Fotografie: M. Hošek

Fotografie: M. Hošek

1193