Úvodní stránka Životní prostředí Příroda a krajina Vodní toky a plochy na území města Plzně

Vodní toky a plochy na území města Plzně

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euVodní toky a nádrže tvoří velice důležitou součást naší přírody a krajiny.  Plzeň je známa především jako město na soutoku čtyř řek, je třeba však věnovat pozornost a péči také drobným vodním tokům.


Každý, na první pohled nevýznamný, drobný vodní tok se podílí na schopnosti krajiny zadržet vodu a uchránit následně životy a majetky lidí před ničivou silou záplav, každý potok se stává útočištěm pro vodní živočichy a rostliny a vrací naší přírodě druhovou rozmanitost.

Řeky:
Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava, Berounka - správce toků: Povodí Vltavy s.p.

Drobné vodní toky:
Vejprnický, Luční, Božkovský potok, Hrádecký potok, Potok z Ostré hůrky - správce toků: Povodí Vltavy s.p.
Litický, Bolevecký potok - správce toků: statutární město Plzeň, Správa veřejného statku města Plzně
Radčický potok, Zábělský potok, Bukovecký potok - správce toků: Lesy České republiky, s.p.
    
Na území města Plzně se nachází i mnoho bezejmnenných drobných vodních toků, mnohdy pouze s občasným průtokem. Ovšem i tyto často opomíjené vodoteče mají svou funkci ve vodní soustavě krajiny.

Vodní plochy:
Údolní nádrž České údolí - spravuje: Povodí Vltavy s.p.
Košutecké jezírko - spravuje: Povodí Vltavy s.p.
Malý a Velký Bolevecký rybník, Senecký, Šídlovský, Nováček, Kamenný, Třemošenský, Košinář, Strženka – spravuje: Správa veřejného statku města Plzně