Úvodní stránka Životní prostředí Koncepce životního prostředí

Koncepce životního prostředí

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euDokument byl schválen usnesením ZMP č. 658/13.12.01  v roce 2001.

Koncepce je pojata jako programový dokument města Plzně, který definoval principy aktivní politiky města v oblasti péče o životní prostředí a určil nutné kroky městské správy pro další období.


Stanovil stěžejní cíle, představující hlavní směry péče o životní prostředí, v nichž by se měla městská správa nejvíce angažovat:

  • Snížení zátěže prostředí emisemi a hlukem.
  • Zajištění funkčního systému městské zeleně a příměstské krajiny.
  • Zabezpečení čistoty města a efektivního a ekologického nakládání s odpady.
  • Efektivní spolupráce s veřejností a ekologická výchova občanů.
  • Zlepšení péče o veřejná prostranství v zastavěné části města.

Pro každý cíl jsou v koncepci popsány strategie k naplnění cíle, zásady pro plánovací a rozhodovací proces a dílčí opatření, kde jsou vymezeny potřebné kroky městské správy.

Koncepce životního prostředí byla aktualizována v rámci analytickénávrhové části Strategického plánu města Plzně.

Soubory ke stažení