Parky

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euJsou ucelené, zahradně architektonicky komponované veřejně přístupné plochy, které jsou využívány pro každodenní rekreaci, k herním a sportovním aktivitám. Jsou také místem k odpočinku, setkávání a komunikaci. Založení a správa parků se řídí principy zahradní architektury. Je to základ systému parkově upravených ploch v urbanistické struktuře města.

V 19. století vznikl v Plzni kromě okružních sadů i Lochotínský park, ve 20. století pak Borský park a lesopark Homolka. Kromě těchto tří parků zásadního významu se ve městě nachází mnoho dalších významných ploch, např. Park u jezírka Košutka, Park Potoční, Lobezský park, Park v Homolkách a mnoho dalších.