Úvodní stránka Životní prostředí Systém sídelní zeleně Veřejná prostranství s převahou parkových…

Veřejná prostranství s převahou parkových ploch

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euJedná se prostory s převahou parkových úprav, jejichž převládajícím charakterem je rekreační využití. Jsou to celoměstsky významné veřejné zelené plochy umožňující každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel. Ve vymezeném veřejném prostranství, které je plochou nezastavitelnou, lze umisťovat podle jeho charakteru pouze prvky městského mobiliáře (např. lavičky, pítka, výtvarné artefakty atd.) včetně stánků, dále nezbytně nutné prvky technické a dopravní infrastruktury.