Úvodní stránka Životní prostředí Koncepce odtokových poměrů města Plzně

Koncepce odtokových poměrů města Plzně

Kontaktní informace

Tomáš Martinec

ateliér technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 010
e-mail: martinec@plzen.euMěsto Plzeň pořídilo za finanční pomoci fondů EU strategický dokument - Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně, jehož cílem je zpracování koncepčního přístupu k řešení nakládání se srážkovými vodami pro celé území města s přesahem na povodí 4. řádu. Tato koncepce je provázaná s již zpracovaným Generelem odvodnění města Plzně a v budoucnu na ni bude navazovat podrobnější rozpracování Technicko-ekonomického vyhodnocení. Celek tak bude tvořit Koncepci hospodaření s vodou města Plzně a bude v souladu s Adaptační strategií města, kraje i ČR.

Naším společným cílem v následujících letech bude podle nového vodohospodářského trendu a současné legislativy město lépe ochránit před přívalovými srážkami a před obdobími sucha. Jedná se o změnu režimu odvádění srážkové vody oproti konvenčnímu způsobu odvodnění, jež je podstatou současného systému.

Zpracovaný dokument nastavuje rámec nakládání se srážkovými vodami na území města v souladu s aktuálně platnou legislativou. Koncepce odtokových poměrů města Plzně byla schválena  usnesením  č. 380 Zastupitelstvem města Plzně  dne 9. 11. 2020.

Aktuální databázi projektů modrozelené infrastruktury naleznete zde.

                                                             Bolevecká rybniční soustava (ilustrační foto)

Soubory ke stažení

Popis zástavby (469.73 kB)