Rekreační oblasti

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euNa území města Plzně jsou za rekreační prohlášeny takové oblasti, které slouží k odpočinku a rekreaci pro všechny obyvatele. Zpravidla je v nich významné zastoupení přírodních prvků, které vyžadují zvýšenou ochranu. Platí v nich zpřísněný režim pro veškerou činnost. Rekreačními oblastmi jsou:

a) Bolevecké rybníky
b) Košutecké jezírko
c) České údolí
d) Homolka
e) Špitálský les
f) Chlum
g) Zábělá
h) Dubová hora
i) Valcha
j) Pytel
k) Zábělá – Černá myť
l) Kyjovský a Radčický les

Jedná se o území vymezená ve smyslu vyhlášky města Plzně č. 4/2018, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 33/1997, o rekreačních oblastech města, ve znění vyhlášky č. 12/2000 a vyhlášky č. 7/2009.