Přírodní parky

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euPřírodní parky se vyhlašují z důvodu ochrany krajinného rázu. Umožňují usměrnit využití území, jeho vývoj a rekreační aktivity a zároveň přispět k zachování přírodních, krajinných a estetických hodnot. Na území města Plzně se nachází část přírodního parku Horní Berounka, který se nalézá v okolí řeky Berounky (od kostela sv. Jiří v Plzni-Doubravce po hranice města). Důvodem vyhlášení tohoto přírodního parku je ochrana kaňonovitého údolí řeky Berounky s harmonickým kulturním, ale především přírodním prostředím, které je zastoupeno různými společenstvy, a to od suchomilných teplomilných společenstev skal a skalních štěrbin až po společenstva lužních lesů. Toto území se vyznačuje specifickým krajinným rázem s řasou přírodovědných i estetických hodnot. Na ochranu těchto hodnot byl 21. 12. 1995 vyhlášen přírodní park.

Dále je navržen na vyhlášení Přírodní park Mže. Jeho dosavadní vymezení je rozšířeno o plochy východně od Roudné a od Radčic po hranice města. Údolí Mže s bezprostředním kontaktem na centrum odděluje Severní Předměstí s množstvím obyvatel od ostatních městských částí. Je tak zároveň přirozeným koridorem, kde kromě zemědělské a zahradnické činnosti lze najít místa pro odpočinek i setkávání a další rekreační aktivity.