Rekreační oblasti

Kontaktní informace

Ing. Markéta Dvořáková

ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 038
e-mail: dvorakovamar@plzen.euNa území města Plzně jsou za rekreační prohlášeny takové oblasti, které slouží k odpočinku a rekreaci pro všechny obyvatele. Zpravidla je v nich významné zastoupení přírodních prvků, které vyžadují zvýšenou ochranu. Platí v nich zpřísněný režim pro veškerou činnost. Rekreačními oblastmi jsou:


a) Bolevecké rybníky
b) Košutecké jezírko
c) České údolí
d) Homolka
e) Špitálský les
f) Chlum
g) Zábělá
h) Dubová hora
i) Valcha
j) Pytel

Jedná se o území vymezená ve smyslu vyhlášky města Plzně č. 33/1997 o rekreačních oblastech města, vyhlášky města Plzně č. 12/2000 a vyhlášky města Plzně č. 7/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Plzně č. 33/1997 o rekreačních oblastech města.

9203