Památné stromy

Kontaktní informace

Ing. Markéta Gregarová

ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 023
e-mail: gregarova@plzen.euJedná se o významné stromy ve smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stromy jsou vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany přírody – Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně (OŽP MMP) dle § 46, odst. 1 téhož zákona a staršími vyhláškami. Na území města Plzně se nachází celkem 7 památných stromů a jedna alej. Jsou evidovány na OŽP MMP a Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Plzeň.

• Borovice u Košináře
• Duby u Velkého rybníka
• Körnerův dub
• Koterovská lípa
• Lípy u Mže
• Smrk – Troják v Lánech
• Alej Kilometrovka

4164