ÚvodRozvoj městaUkončené projektyRevitalizace údolí Vejprnického potoka

Revitalizace údolí Vejprnického potoka

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euÚtvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 připravuje projekt revitalizace údolí Vejprnického potoka.

Sběr připomínek a komentářů k představené studii byl již ukončen. Vypořádání připomínek, které zazněly během veřejného projednání, byly zaslány prostřednictvím kontaktního formuláře, případně byly doručeny osobně či e-mailem najdete v dokumentech ke stažení zde.

Cílem projektu je připravit návrhy na úpravy údolí Vejprnického potoka tak, aby zde byl život co nejpříjemnější pro všechny skupiny obyvatel. Proto potřebujeme znát i Váš názor a požadavky na tento prostor.

Z toho důvodu proběhlo v měsících listopadu a prosinci 2018 dotazování mezi občany Skvrňan, Slovanského údolí, Zátiší a přilehlého okolí dotazníkové šetření, ve kterém jsme chtěli zjistit, jak by mělo prostranství v údolí Vejprnického potoka vypadat dle názoru místních obyvatel. Vzor dotazníku si můžete prohlédnou zde.

Zájem vyjádřit svůj názor k této lokalitě byl značný a během 4 týdenního dotazování bylo mezi občany vybráno celkem 489 vyplněných dotazníků. Vyhodnocení výsledků dotazování najdete zde. Veškeré informace zjištěné od místních obyvatel jsme vyhodnotili a předali zhotoviteli studie. Ten připomínky místních zapracoval do studie, kterou nyní představíme občanům.

Návrh revitalizace byl občanům představen na veřejném projednání, které se konalo 21. 2. 2019 od 16.00 ve Velkém sále (pavilon č. 8) Středního odborného učiliště elektrotechnického na adrese Vejprnická 56, Plzeň. Zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, vedení městského obvodu Plzeň 3 a zástupci zpracovatele studie, představili návrh, jak by mohlo údolí Vejprnického potoka vypadat po revitalizaci. Následovala diskuse s občany, ve které mohli obyvatelé vyjádřit svůj názor na revitalizaci a doplnit ji svými připomínkami. Připomínky k návrhu bylo možné zasílat také elektronicky. Vypořádání připomínek najdete v dokumentech ke stažení zde.

Část studie najdete v souborech ke stažení zde. Další části budou postupně doplněny.

Řešené území:

Dokumenty ke stažení