ÚvodO násAktualityRevitalizace údolí Vejprnického potoka - výsledky dotazování

Revitalizace údolí Vejprnického potoka - výsledky dotazování

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euÚtvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením městského obvodu Plzeň 3 připravuje projekt revitalizace údolí Vejprnického potoka. Cílem projektu je připravit návrhy na úpravy této oblasti tak, aby pobyt zde byl lidem co nejpříjemnější. Za tímto účelem jsme vytvořili dotazník, který měl zjistit, jak by měl podle názoru místních obyvatel vymezený prostor vypadat.

V listopadu a prosinci uplynulého roku proběhlo dotazování mezi občany. Tištěný dotazník byl prostřednictvím pošty roznesen občanům dotčených částí města a uveřejněn v místních novinách Trojka. Současně byl dotazník dostupný k vyplnění online na internetových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Vzor dotazníku si můžete prohlédnout zde.
Zájem vyjádřit svůj názor k této lokalitě byl značný a během čtyřtýdenního dotazování občané odevzdali celkem 489 vyplněných dotazníků. Do dotazníkového šetření se zapojili především obyvatelé Skvrňan, Slovanského údolí a Zátiší a také obyvatelé z jiných částí města. To svědčí o atraktivitě oblasti pro všechny obyvatele Plzně.
 
Plzeňané v dotazníku vyjádřili spíše nespokojenost se současným stavem údolí Vejprnického potoka. Z výsledků vyplývá, že občanům nejvíce vadí zejména neupravená a neudržovaná příroda, nepořádek a s tím spojený snížený pocit bezpečí v místě. Současně lidem chybí v oblasti více míst k odpočinku a možností vyžití, například formou procházkových tras.
 
Občané, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, vidí v budoucím využití údolí Vejprnického potoka především možnost kontaktu s přírodou. Z vyhodnocených odpovědí lze zároveň soudit, že se mezi respondenty objevují dva hlavní požadavky na využití území. Jsou jimi rekreace a odpočinek; aktivní a sportovní využití.
Respondenti také spatřují v území příležitost pro propojení údolí s okolními oblastmi. Jejich přáním je především zkvalitnění cesty mezi údolím Vejprnického potoka a Zátiším a dokončení cyklotrasy směrem na Vejprnice. Jako žádoucí se také ukázalo propojení s Novou Hospodou a na Domažlickou ulici.
 
Občané odpovídali na otázku: „Co by v údolí Vejprnického potoka nemělo chybět?“
Lidé by si zde nejraději přáli pobytovou louku, cyklotrasy, vodní prvky a dětská hřiště. Obecně se občané vyjádřili nejvíce ve prospěch přírodních prvků. Kromě pobytové louky by si přáli i naučnou stezku, okrasnou zahradu a jedlý park. Co se týče sportovního vyžití, tak velkou podporu v hlasování získala venkovní sportovištěvenkovní posilovna.
 
Zároveň měli občané v dotazníku prostor promluvit do budoucí upravenosti či divokosti přírody v údolí Vejprnického potoka. Nejvíce by si přáli mírnou upravenost přírody.
 
Převážná část z lidí, kteří využili možnost se k revitalizaci údolí Vejprnického potoka vyjádřit, by současně ráda vypomohla při jeho úpravách.
 
Dalším krokem bude představení návrhu revitalizace občanům na veřejném projednání, které se uskuteční 21. 2. 2019 od 16.00 ve Velkém sále (pavilon č. 8) Středního odborného učiliště elektrotechnického na adrese Vejprnická 56. Zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, vedení městského obvodu Plzeň 3 a zástupci zpracovatele studie představí návrh, jak by mohlo údolí Vejprnického potoka vypadat po revitalizaci. Občané se budou moci ke studii vyjádřit a doplnit ji svými připomínkami.
 

2211

Dokumenty ke stažení