Bukovec-krajina

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euÚtvar koncepce a rozvoje ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4 nechal zpracovat architektonicko-krajinářskou studii nazvanou „Bukovec-krajina“, která se zabývá návrhem využití okolí vrchu Chlum a Bukovce jako rekreačního a krajinného zázemí města.  Část studie najdete v souborech ke stažení zde. Další části budou postupně doplněny.

Sběr připomínek a komentářů k představené studii byl již ukončen. Vypořádání připomínek, které zazněly během veřejného projednání, byly zaslány prostřednictvím kontaktního formuláře, případně byly doručeny osobně či e-mailem najdete v dokumentech ke stažení zde.

Veřejné představení studie Bukovec - krajina

Dne 12. 3. 2019 proběhlo veřejné představení této studie, kterého se zúčastnilo přes 160 občanů Doubravky i dalších částí města. Veřejné představení územní studie Bukovec - krajina zahájil starosta Městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup a úvodní slovo doplnila Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který vypracování studie zadal. Poté se ujala slova zpracovatelka studie Ing. Jana Kohlová. Ta občany seznámila s tím, jak studie navrhuje využít okolí vrchu Chlum, které má velký rekreační potenciál.

  

Vzniknout by podle studie měly nové pěší stezky a cyklistům by měla sloužit nová cyklostezka v místě původní železniční tratě. Mimo sítě cest zpracovatelé také podrobněji řešili, které lokality v okolí Chlumu je vhodné využít jako odpočinková a vyhlídková místa.
Detailněji je studií řešeno využití okolí rozhledny na Chlumu. Ta by se dle názoru radnice měla opět stát cílovým místem pro obyvatele širokého okolí. V tomto veřejném prostoru je navrženo zachování stávajícího dětského hřiště a doplnění mobiliáře o ohniště a další prvky. Odstraněn by měl být stávající plot a okolní porost by měl být prosvětlen. Po obvodu rozhledny by ho mohla nahradit okružní cesta doplněná o interaktivní naučnou stezku. Návrh pracuje s variantou, kdy bude opravena rozhledna a znovu postavena přilehlá restaurace. O odkupu rozhledny nyní jedná radnice Městského obvodu Plzeň 4 s vlastníkem stavby.
Na svahu Chlumu se mezi lety 1936 - 1953 nacházel skokanský můstek a i tomuto místu se studie blíže věnuje. Navrhuje zde vybudovat vyhlídkovou terasu, která přiláká návštěvníky na místo zajímavé nejen výhledem do krajiny, ale i svou sportovní historií.
Dalším stěžejním bodem představení studie i následné diskuse byla stávající víceúčelová nádrž v Bukovci. Studie počítá se zachováním této nádrže včetně všech jejích způsobů využití. Jednou z možností jak tuto nádrž v budoucnu konstruovat je využití přírodě blízkého způsobu řešení. Radnice Městského obvodu Plzeň 4 počítá s její částečnou obnovou již na podzim tohoto roku. V následujícím období bude řešen přesný vzhled nádrže. V této fázi bude zapojena i veřejnost.
V následné diskusi sdělili občané své poznatky, náměty i obavy týkající se budoucnosti Chlumu a okolí. V diskusi se často objevovala témata parkování v okolí, vzhledu cyklostezky a jejího okolí či budoucnost již zmíněné nádrže v Bukovci. Veškeré názory a připomínky občanů byly zaznamenány a budou dále zpracovány Útvarem koncepce a rozvoje.

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie