Plzeňský vědeckotechnický park

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euZačínající firmy i společnosti, které již delší dobu podnikají v oblasti výzkumu a vývoje, mohou realizovat své inovační záměry ve vědeckotechnickém parku. Na celkové ploše vice než 10 tis. m2 najdou podnikatelé zázemí pro laboratoře, kanceláře i zkušební provozy.

Kromě snížené ceny nájmu poskytuje park také specializované služby, například asistenci při zpracování podnikatelských plánů, přípravu výzkumných a vývojových projektů, finančních plánů, vyhledání vhodných zdrojů financování, podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků apod.

Prostory parku využívá například začínající společnost zabývající se vývojem a výrobou prototypů pro oblast „inteligentního pohybu“ či firma zaměřená na vestavěné systémy pro bezpilotní letouny a letadlové modely. V nových prostorách působí ale i firmy, které jsou součástí mezinárodních korporací (např. společnost zaměřená na mechatronické a elektronické systémy nebo firma zabývající se vývojem systémů a modulů pro automobily). V parku sídlí také jedno z výzkumných center ZČU v Plzni.

Park se nachází v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v ČR v Městském industriálním parku Plzeň Borská pole. Provozovatelem je sdružení společností BIC Plzeň, společnost s ručením omezenýmVědeckotechnický park Plzeň, a. s.

       

 

Etapy projektu
0. etapa výstavby - BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
1992: Podle modelu evropských podnikatelských a inovačních center založeno BIC Plzeň jako společnost podporující vznik a rozvoj zejména malých a středních inovačních firem.
1995–1996: V zóně Borská pole vznikl první podnikatelský inkubátor, který začal sloužit k lokalizaci inovačních firem vč. poskytování poradenských služeb. Tím bylo odstartováno budování vědeckotechnického parku v Plzni.
2001: Zprovozněním objektu - technologické centrum byla navýšena kapacita prostor pro technologicky zaměřené inovační firmy. 
Pro realizaci inkubátoru a technologického centra bylo využito podpory z programu PARK.

1. etapa výstavby - Plzeňský vědeckotechnický park - The 6th River
2006–2008: Vybudovány objekty A, F1, G1, H1.
Spolufinancováno z operačního programu Průmysl a podnikání 2004–2006, Prosperita

2. etapa výstavby - Plzeňský vědeckotechnický park II
2010–2012: Výstavba polyfunkčních objektů B1, B2, C1, C2, D2, F2, G2, které nabízí nové hi-tech prostředí pro podnikání inovačních firem. K dispozici jsou plně vybavené kanceláře i poloprovozní, laboratorní a zkušební prostory.
Spolufinancováno z operačního programu Podnikání a inovace 2007–2013, Prosperita

3. etapa výstavby - Plzeňský vědeckotechnický park III
2013–2014: Výstavba dvoupodlažní budovy D1 poloprovozního typu a třípodlažní budovy E kancelářského typu.
Spolufinancováno z Operačního programu Podnikání a inovace 2007–2013, Prosperita

Fotogalerie