ÚvodRozvoj městaUkončené projektyParkovací dům Rychtářka

Parkovací dům Rychtářka

Kontaktní informace

Ing. Stanislava Maronová, MBA

vedoucí ekonomického úseku

a koordinace stanovisek

tel. :+420 378 035 019
e-mail: maronova@plzen.euMěsto Plzeň využilo partnerství veřejného a soukromého sektoru, modelu známého ze zahraničí pod obecně užívaným pojmem Public Private Partnersip (PPP). Na základě výběrového řízení město v květnu 2010 podepsalo smlouvu  o stavbě parkovacího domu Rychtářka se společností HERMOSA Real Estate, a.s. Na konci června 2011 byl pak v těsné blízkosti centra Plzně otevřen objekt se 447 parkovacími stáními a 1600 m2  komerčních ploch.

Jedná se o formu tzv. kvazikoncese, kdy provoz parkovacích stání ve vztahu k veřejnosti zajišťuje město, které ale přeneslo na investora významný objem rizik souvisejících s výstavbou a provozem parkovacího domu. Smlouva o spolupráci je podepsána na 20 let a objekt je od počátku ve vlastnictví města. Na základě monitoringu poskytovaných služeb a dostupnosti parkovacího domu je placen tzv. poplatek za dostupnost.

Provoz parkovacích stání zajišťuje městská společnost Parking Plzeň s.r.o. Bližší informace najdete zde

 

2013

Fotogalerie