ÚvodRozvoj městaUkončené projektyMěstský industriální park Plzeň Borská pole

Městský industriální park Plzeň Borská pole

Kontaktní informace

Bc. Marie Melicharová

hospodářský rozvoj města

tel. :+420 378 035 009
e-mail: melicharova@plzen.euMěstský industriální park Plzeň Borská pole je bezesporu nejdůležitějším rozvojovým projektem městské správy v oblasti hospodářského rozvoje. Lze konstatovat, že se podařilo naplnit hlavní cíl projektu - podpořit diverzifikaci, modernizaci a rozvoj hospopdářské základny města a jeho prosperitu a vytvoření nových pracovních míst.

Městský industriální park Plzeň Borská pole o rozloze 105 ha se nachází v jihozápadní části města nedaleko areálu Západočeské univerzity v Plzni a průmyslové zóny ŠKODA. Přibližně 40 % firem zde umístěných je ryze českých, ze zahraničních jsou nejvíce zastoupeny společnosti německé a japonské. Převažují investice do automobilového průmyslu, výroby přesných strojírenských výrobků, výroby klimatizačního zařízení, výroby forem a plastových prototypů a výzkumu a vývoje. Ve 42 firmách pracovalo k 31. 12. 2015 přibližně 9 850 zaměstnanců. Celková výše investic přesáhla částku 36 800 mil. Kč.

Městský industriální park Borská pole se umístil v soutěži Podnikatelská nemovitost dvacetiletí na druhém místě. První příčka patří průmyslové zóně Nošovice a třetí Ostravě Hrabové. Soutěž vyhlásila agentura CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu v listopadu roku 2012.

3390

Dokumenty ke stažení