ÚvodRozvoj městaRegulace vizuálního smogu

Regulace vizuálního smogu

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euManuál označování provozoven, Manuál reklamy ve veřejném prostoru a Plán regulace vizuálního smogu. Hlavním impulsem pro zpracování těchto tří dokumentů byl Strategický plán města Plzně, který uvádí regulaci vizuálního smogu jako jedno z opatření strategického cíle č. 1 Zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací. Dokumenty byly schváleny usnesením Rady města Plzně č. 984  dne 26. 10. 2020 a jsou platné pro území centrální oblasti. Výhledově se počítá také s jejich rozšířením do dalších částí města.
Reklama je přirozenou součástí každé obchodní činnosti. Ne vždy ale její kvalita respektuje okolní prostředí a dané místo pak pod její tíhou ztrácí svůj autentický půvab. Přebujelá reklama neboli vizuální smog má prokazatelně negativní vliv na kvalitu života. Je proto nutné, aby se ve městě reklama vyskytovala jen v přiměřeném množství a měla kultivovaný vzhled odpovídající danému prostředí.

0414

Dokumenty ke stažení