Plán regulace vizuálního smogu

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euPlán regulace vizuálního smogu (PRVS) slouží jako návod pro uplatňování obou manuálů a pro jejich zavádění do praxe. Analyzuje výchozí stav reklamy ve veřejném prostoru a navrhuje postupná opatření regulace. Součástí PRVS jsou také mapy centrální oblasti, které obsahují jak návrh na odstranění konkrétních nosičů v případě jejich kumulace nebo nevhodnosti, tak i návrh na jejich doplnění na vhodných alternativních místech. Dokument je doplněn o tabulku úkolů, tzv. akční plán jednotlivých organizací města.

Soubory ke stažení