Úvodní stránka Rozvoj města Regulace vizuálního smogu Finanční příspěvek na označování provozoven

Finanční příspěvek na označování provozoven

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euPro rok 2023 nebyl tento dotační program vyhlášen.

Plzeň se snaží regulovat vizuální smog ve městě. Proto město každoročně vyhlašuje Dotační program na podporu řádného označení provozoven.

Cílem této dotace je motivovat podnikatele ke zkvalitnění označení jejich provozoven v centru. Zpracování dotačního programu vyplývá z Plánu regulace vizuálního smogu (2020). Finanční dotace je určena na grafický návrh, materiál, výrobu a montáž označení. Mohou o ní žádat fyzické i právnické osoby, jejichž provozovny se nachází v parteru budov (v přízemí do ulice) na území centrální oblasti města. Přesnou specifikaci této oblasti naleznete zde.

Dotace je vyhlašována začátkem každého kalendářního roku. Pro aktuální informace sledujte náš web nebo web města Plzně na odkazu zde (https://www.plzen.eu/urad/granty-a-dotace/).