Manuál označování provozoven

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euCílem Manuálu označování provozoven je pomoc s efektivní a kultivovanou propagací nejen nově vznikajících provozoven, ale i těch stávajících, které se rozhodnou zkvalitnit svoji prezentaci a zaujmout více zákazníků. Manuál se věnuje jednotlivým prvkům označení, definuje jejich parametry a na příkladech z Plzně vysvětluje dobrá a špatná řešení. Manuál označování provozoven je závazný pro provozovny v objektech v majetku města, pro památkově chráněné objekty a všechny provozovny v městské památkové rezervaci.

Soubory ke stažení