ÚvodRozvoj městaRegulace vizuálního smoguPlán regulace vizuálního smogu

Plán regulace vizuálního smogu

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euPlán regulace vizuálního smogu (PRVS) slouží jako návod pro uplatňování obou manuálů a pro jejich zavádění do praxe. Analyzuje výchozí stav reklamy ve veřejném prostoru a navrhuje postupná opatření regulace. Součástí PRVS jsou také mapy centrální oblasti, které obsahují jak návrh na odstranění konkrétních nosičů v případě jejich kumulace nebo nevhodnosti, tak i návrh na jejich doplnění na vhodných alternativních místech. Dokument je doplněn o tabulku úkolů, tzv. akční plán jednotlivých organizací města.

4254

Dokumenty ke stažení