ÚvodRozvoj městaRegulace vizuálního smoguFinanční příspěvek na označování provozoven

Finanční příspěvek na označování provozoven

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euPlzeň se snaží regulovat vizuální smog ve městě. Proto město vyhlásilo Dotační program na podporu řádného označení provozoven v roce 2022.

Cílem této dotace, která byla schválena Radou města Plzně 14. března 2022, je motivovat podnikatele ke zkvalitnění označení jejich provozoven v centru.
Zpracování dotačního programu vyplývá z Plánu regulace vizuálního smogu z října 2020.

Finanční dotace v celkové výši 100 tisíc korun je určena na grafický návrh, materiál, výrobu a montáž označení. Mohou o ní žádat fyzické i právnické osoby, jejichž provozovny se nachází v parteru budov (v přízemí do ulice) na území centrální oblasti města. Přesnou specifikaci oblasti naleznete zde. 

Dotace se nevztahuje na provozovny v městských objektech, které řeší vzhled provozovny v rámci nájemních smluv. Výše dotace se odvíjí od délky parteru provozovny (2 000 Kč/ bm). Maximální výše dotace v jednotlivém případě však nesmí přesáhnout 15 tisíc korun.

Žádosti jsou přijímány v listinné formě Technickým úřadem Magistrátu města Plzně od 19. dubna do 10. května 2022. Budou vyhodnoceny jednotnými kritérii a bodovým systémem pro stanovení pořadí jejich vyřizování. Pořadí nebude mít vliv na stanovení výše dotace. Schválení žádostí v orgánech města se předpokládá v červnu tohoto roku.

Dotační program na podporu řádného označení provozoven bude včetně žádosti zveřejněn na webu města Plzně na odkazu zde.

4001