Úslava

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euŘeka Úslava pramení v Blatenské pahorkatině na východním svahu Drkolné v nadmořské výšce 637,24 m n.m. Její tok je dlouhý 96,26 kilometrů, z čehož posledních 10,5 kilometru protéká Plzní.


Úslava je mezi svými plzeňskými říčními sestrami nejkratší, s nejmenším povodím a průtokem. Její 96 km dlouhý tok se vlévá v nadmořské výšce 296 m n.m. pod kostelíkem sv. Jiří do Berounky. Spád řeky je poměrně značný a navíc rovnoměrně rozložený, takže klesání řeky činí kolem čtyř metrů na jeden kilometr, což je více než na ostatních plzeňský řekách. I proto je Úslava prudká říčka s kamenitým dnem a četnými peřejemi, avšak díky menšímu povodí má i slabší průtok, který činí v ústí do Mže 3,6 m3/s.


Při jarním tání nebo po vydatných deštích však často vybřežuje a zatápí okolní nivu. Snahy o její regulaci tak můžeme vystopovat již ke sklonku 19.století. Nejvíce zachovalá část toku z hlediska přírodních hodnot se nachází mezi Koterovem a Božkovským ostrovem. Toto území je téměř nedotčeno zástavbou  a nezatíženo v minulosti provedenými úpravami koryta a břehů. Úslava je v těchto místech  ukázkou přírodní řeky se zachovalými meandry, břehovými porosty a funkční širokou nivou. 

Soubory ke stažení