ÚvodO násŽádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontaktní informace

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euŽádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

 

 

 

 

 Povinně zveřejňované informace

1.
Úplný oficiální název povinného subjektu
ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
2.
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
3.
Popis organizační struktury povinného subjektu
4.
Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení
- návštěvní hodiny : po – pátek 8-14.00 hod
- č. účtu pro případné platby: 33237-311/0100
- adresa webových stránek : ukr.plzen.eu
- adresa dat. Schránky IDS 2j8ifzw
5.
Identifikační číslo organizace (IČO)
00227277
6.
Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00227277 - nejsme plátci DPH
7.
Dokumenty
1. Seznam hlavních dokumentů
2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
Koncepční dokumenty v oblasti: územní plánování (včetně Územního plánu Plzeň), rozvoj města (včetně strategického plánu), životní prostředí, doprava a technická infrastruktura a občanská vybavenost
8.
Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
9.
Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
(doc, 611 kB)
pokud speciální zákon nestanoví jinak
10.
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, hlava VIII
(doc, 611 kB)
pokud speciální zákon nestanoví jinak
11.
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat
Formuláře dle z.106:
pro tisk
12.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
1. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (neoficiální znění)
2. Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)
3. Vybrané právní předpisy České republiky
Nejdůležitější předpisy:
13.
Sazebník úhrad za poskytování informací
14.Licenční smlouvyÚtvar koncepce a rozvoje města Plzně dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.
15.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

 

5455