Vyřízené žádosti a výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontaktní informace

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euÚtvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace je povinným subjektem pro podávání informací vztahujících se k jeho působnosti na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. V této souvislosti organizace vydala vnitřní předpis, který stanoví procesní postupy a pravidla. V této části jsou zveřejněny údaje dle povinností daných výše uvedeným zákonem.

 

 

 

V roce 2021 poskytl Útvar koncepce a rozvoje města Plzně informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění v těchto případech:

Výroční zpráva za rok 2020 - ke stažení zde

V roce 2020 poskytl Útvar koncepce a rozvoje města Plzně informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění v těchto případech:

Výroční zpráva za rok 2019 - ke stažení zde

V roce 2019 poskytl Útvar koncepce a rozvoje města Plzně informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění v těchto případech:

 Výroční zpráva za rok 2018 - ke stažení zde

V roce 2018 nebyla Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně poskytnuta žádná informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Výroční zpráva za rok 2017 - ke stažení zde

V roce 2017 poskytl Útvar koncepce a rozvoje města Plzně informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění v těchto případech:

Výroční zpráva za rok 2016 - ke stažení zde

V roce 2016 nebyla Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně poskytnuta žádná informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Výroční zpráva za rok 2015 - ke stažení zde

Od data vydání vnitřního předpisu do 31. 12. 2015 nebyla Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně poskytnuta žádná informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

1214

Dokumenty ke stažení

Sazebník(pdf, 174,64 kB)

Odkazy

Základní údaje o organizaci včetně zřizovací listiny (dokumenty ke stažení)