Úvodní stránka O nás Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vyřízené žádosti a výroční zprávy podle…

Vyřízené žádosti a výroční zprávy podle zákon č. 1

Vyřízené žádosti a výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace je povinným subjektem pro podávání informací vztahujících se k jeho působnosti na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. V této souvislosti organizace vydala vnitřní předpis, který stanoví… pokračovat