ÚvodŽivotní prostředíKoncepce životního prostředí

Koncepce životního prostředí

Kontaktní informace

Ing. Markéta Dvořáková

ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 038
e-mail: dvorakovamar@plzen.euDokument byl schválen usnesením ZMP č. 658/13.12.01  v roce 2001.

Koncepce je pojata jako programový dokument města Plzně, který definoval principy aktivní politiky města v oblasti péče o životní prostředí a určil nutné kroky městské správy pro další období.


Stanovil stěžejní cíle, představující hlavní směry péče o životní prostředí, v nichž by se měla městská správa nejvíce angažovat:

• Snížení zátěže prostředí emisemi a hlukem.
• Zajištění funkčního systému městské zeleně a příměstské krajiny.
• Zabezpečení čistoty města a efektivního a ekologického nakládání s odpady.
• Efektivní spolupráce s veřejností a ekologická výchova občanů.
• Zlepšení péče o veřejná prostranství v zastavěné části města.

Pro každý cíl jsou v koncepci popsány strategie k naplnění cíle, zásady pro plánovací a rozhodovací proces a dílčí opatření, kde jsou vymezeny potřebné kroky městské správy.

5012

Dokumenty ke stažení

Odkazy


Publikace o životním prostředí v Plzni