Manuál

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euMěsto Plzeň představí ve čtvrtek 23. listopadu od 17 hodin v Klempírně v DEPO2015 Manuál veřejných prostranství. Veřejné představení bude probíhat formou odborné přednášky. Mžete se těšit jak na zpracovatele manuálu MCA v čele s doc. Pavlou Melkovou tak na hosty, kteří se tématikou veřejných prostranství zabývají – B. Arch. Peter Bednár, Ing. Vít Zeman
Zájemci, kteří se nemohou akce osobně zúčastnit, mohou sledovat online stream na Facebooku Plzeň.eu. Akce je přístupná široké veřejnosti bez nutnosti registrace.

Manuál tvorby veřejných prostranství najdete v dokumentech ke stažení.

Vize pro veřejný prostor - pozvaní odborníci:

doc. Ing. arch. Pavla Melková, PhD.


Pavla Melková byla spoluzakladatelkou Institutu plánování a rozvoje v Praze, kde také založila Kancelář veřejného prostoru a připravila systematiku koncepčního rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy.
V Kanceláři veřejného prostoru rovněž, spolu s kolektivem, vytvořila například Manuál tvorby veřejných prostranství, který se stal pilotním metodickým dokumentem, ze kterého v následujících letech čerpaly a čerpají další česká města.
V Architektonické kanceláři MCA prof. Miroslava Cikána a prof. Pavly Melkové spolupracuje na projektech zaměřených zejména na veřejné a obytné stavby, veřejná prostranství či na tvorbě urbanistických a architektonických strategických, koncepčních a metodických dokumentů. Odborné zkušenosti atelieru jsou založeny například na vytvoření dokumentů: Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy a Strategie rozvoje veřejného prostoru hl. m. Prahy (IPR Praha), Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubice a řadě dalších.

B. arch. Peter Bednár


Architekt a urbanista, posledních deset let pracuje v kanceláři Jakub Cigler Architekti, předtím dvanáct let profesně trávil v USA, Itálii, Holandsku a Číně. Architekturu studoval na University of Arkansas a urbanismus na TU Delft. Zabývá se především veřejnými prostory, krajinou, dopravou a popularizací urbanistických témat s cílem umožnit aby víc lidí mohlo žít ve městech, v lepších podmínkách než dnes, v mírně vyšších a užších budovách blíž u sebe, a ideálně co nejdřív.

Ing. Vít Zeman


Vít Zeman deset let pracoval jako vedoucí Útvaru hlavního architekta města Jihlavy. Od roku 2006 pracoval jako manažer developerských projektů a strategických plánů, jak pro soukromé developery, tak města.
V letech 2018–2022 působil ve funkci náměstka primátorky města Jihlava, kde mimo jiné zavedl Zásady pro spolupráci s investory, věnoval se institucionalizaci úřadu ve prospěch zrychlení předinvestiční přípravy. Působil ve funkci vedoucího mezinárodního projektu URBACT management udržitelného rozvoje měst pro státy EU a zároveň byl i předsedou pracovní skupiny udržitelného rozvoje v rámci SMO ČR.
Nyní jeho společnost spolupracuje s Frank Bold advokáty na projektech vyžadující komplexní ekonomické, právní a urbánně ekonomické řešení.

1230

Dokumenty ke stažení