Manuál

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euMěsto Plzeň představilo v listopadu 2023 Manuál veřejných prostranství formou odborné přednášky. S příspěvky do diskuse přispěla zástupkyně zpracovatele manuálu MCA atelier doc. Pavla Melková i další hosté, kteří se tématikou veřejných prostranství zabývají – B. Arch. Peter Bednár, Ing. Vít Zeman.

Akce byla streamována online a Facbook Plzeň.eu.

Manuál tvorby veřejných prostranství najdete v dokumentech ke stažení.

Vize pro veřejný prostor - pozvaní odborníci:

doc. Ing. arch. Pavla Melková, PhD.


Pavla Melková byla spoluzakladatelkou Institutu plánování a rozvoje v Praze, kde také založila Kancelář veřejného prostoru a připravila systematiku koncepčního rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy.
V Kanceláři veřejného prostoru rovněž, spolu s kolektivem, vytvořila například Manuál tvorby veřejných prostranství, který se stal pilotním metodickým dokumentem, ze kterého v následujících letech čerpaly a čerpají další česká města.
V Architektonické kanceláři MCA prof. Miroslava Cikána a prof. Pavly Melkové spolupracuje na projektech zaměřených zejména na veřejné a obytné stavby, veřejná prostranství či na tvorbě urbanistických a architektonických strategických, koncepčních a metodických dokumentů. Odborné zkušenosti atelieru jsou založeny například na vytvoření dokumentů: Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy a Strategie rozvoje veřejného prostoru hl. m. Prahy (IPR Praha), Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubice a řadě dalších.

B. arch. Peter Bednár


Architekt a urbanista, posledních deset let pracuje v kanceláři Jakub Cigler Architekti, předtím dvanáct let profesně trávil v USA, Itálii, Holandsku a Číně. Architekturu studoval na University of Arkansas a urbanismus na TU Delft. Zabývá se především veřejnými prostory, krajinou, dopravou a popularizací urbanistických témat s cílem umožnit aby víc lidí mohlo žít ve městech, v lepších podmínkách než dnes, v mírně vyšších a užších budovách blíž u sebe, a ideálně co nejdřív.

Ing. Vít Zeman


Vít Zeman deset let pracoval jako vedoucí Útvaru hlavního architekta města Jihlavy. Od roku 2006 pracoval jako manažer developerských projektů a strategických plánů, jak pro soukromé developery, tak města.
V letech 2018–2022 působil ve funkci náměstka primátorky města Jihlava, kde mimo jiné zavedl Zásady pro spolupráci s investory, věnoval se institucionalizaci úřadu ve prospěch zrychlení předinvestiční přípravy. Působil ve funkci vedoucího mezinárodního projektu URBACT management udržitelného rozvoje měst pro státy EU a zároveň byl i předsedou pracovní skupiny udržitelného rozvoje v rámci SMO ČR.
Nyní jeho společnost spolupracuje s Frank Bold advokáty na projektech vyžadující komplexní ekonomické, právní a urbánně ekonomické řešení.

Soubory ke stažení