Stavba roku Plzeňského kraje 2019

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euSoutěž Stavba roku Plzeňského kraje si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až po řemeslný detail.

Vyhlašovateli soutěže jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy.

Soutěžit o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 mohou stavební díla uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a realizovaná na území Plzeňského kraje (bez ohledu na místo registrace realizátorských subjektů).

Jak se do soutěže přihlásit:

Seznamte se s podmínkami soutěže a stáhněte si přihlášku.

Vyplněnou přihlášku včetně všech příloh je třeba doručit na adresu organizátora soutěže.

Uzávěrka přihlášek a termín pro dodání kompletní dokumentace organizátorovi soutěže je
27. 3. 2020 v 15 hodin.

Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti

0355